Algemene Voorwaarden en Disclaimer

gedma.be is een site die Nederlandstalige en Vlaamstalige werkzoekenden bedient om werk, stage of een andere dienstverband te vinden in Marokko, Nederland, België of andere landen in het buitenland. Dit kan onder anderen via de vacatures die worden geplaatst op deze site. Deze zijn nuttig voor werkzoekenden die een baan, stage of andere dienstverband zoeken.

We behouden het recht om de dienst die wij op onze site aanbieden te wijzigen of terug te trekken zonder enige kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor welke reden dan ook dat onze site onbereikbaar is op welk moment of periode dan ook.

Informatie over ons

Deze Algemene Voorwaarden dicteren uw gebruik van de gedma.be website en uw relatie met gedma.be (de, deze of onze website, wij, onze of ons).

Lees alstublieft zorgvuldig, want ze hebben invloed op uw rechten en plichten onder de wet. Door het bezoeken van onze site stemt u in met de algemene voorwaarden die beneden staan. Als u commentaar of vragen hebt, neem dan alstublieft contact met ons op.

Ongeacht de toewijding en aandacht die wij besteden aan de selectie en openbaarmaking op onze website gedma.be, kan het zijn dat de gepubliceerde informatie niet volledig of incorrect is.

Informatie op gedma.be wordt vaak aangevuld en eventuele veranderingen kunnen wanneer dan ook per direct en zonder enige melding aangebracht worden.

Het is bezoekers van onze website ten strengste verboden auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie in de website te openbaren of verveelvoudigen zonder expliciete goedkeuring van gedma.be. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie op deze website dat wel of niet geschikt is voor het doeleinde waarvoor u de informatie raadpleegt.

Alle info, producten en services bieden wij u aan in een toestand waarin dezen zich feitelijk plaatsvinden en zonder waarborg of garantie wat betreft hun deugdelijkheid en gepastheid voor een specifieke intentie of doeleinde of anders.

Wij zijn totaal niet aansprakelijk voor enigerwijze schade die direct of indirect is, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enige zin betrekking heeft op het gebruiken van de website gedma.be, of met de voorlopige onmogelijkheid om gedma.be te raadplegen. Verder sluiten wij iedereen aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruiken van de informatie die is verworven door middel van de website van gedma.be.

Voorwaarden voor het bezoeken/gebruiken van de website

 1. De gedma.be website is u gratis aangeboden voor persoonlijk gebruik behoudens de Algemene Voorwaarden.
 2. We doen onze uiterste best om te zorgen dat materiaal in de site accuraat is en te zorgen dat toegang tot de site altijd mogelijk is. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd helemaal geactualiseerd zal zijn en vrij van fouten. Daarom zullen we geen aansprakelijkheid accepteren voor enige verlies of schade als gevolg van problemen met het bereiken van de site.
 3. Onze aanbiedingen worden zorgvuldig samengesteld en ze zijn correct op het moment van publiceren. De afbeeldingen gebruikt in deze site zijn alleen voor voorstellingsredenen en de vacatures en jobs kunnen verschillen van dat wat is getoond. U stemt in dat welke afhankelijkheid of verwachting dan ook op het materiaal dat de website bevat op eigen risico is. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige fouten dan ook gemaakt in onze publicaties.
 4. We hebben geen controle over websites/handelaren/aanbieders die zijn gelinkt aan ons en zullen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor materiaal gepost op die sites. We sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke verlies dan ook dat kan voortkomen uit het bezoeken of bouwen op de informatie op deze website en tot de volste extensie toegestaan door de Belgische en Europese wet, we sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze site.
 5. U stemt in dat het contract voor het product en/of dienst zal zijn tussen u en het andere partij wanneer u gebruik maakt van onze vouchers en aanbiedingen. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor transacties die plaatsvinden tussen u en de organisaties/retailers(winkeliers)/handelaren zoals vertragingen.
 6. We behouden het recht om veranderingen te maken zonder kennisingeving aan de gebruikers en om welke verandering dan ook te maken aan deze Algemene Voorwaarden als wij dit nodig achten en zullen deze overeenstemmend in de site posten. U bent verantwoordelijk voor het in de gaten houden van enige wijzigingen en/of toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden.
 7. We hebben het volste recht om actie te nemen in een redelijk tijdsbestek om deze Algemene Voorwaarden van kracht te laten gaan en/of af te dwingen.

Gebruiksverbod

 1. We gaan er vanuit dat u onze website legaal gebruikt. We zijn echter op geen enkele manier aansprakelijk voor uw onwettelijke gebruik. We behouden het recht om u het gebruik van deze site te verbieden voor welk onwettig doel dan ook.
 2. Gebruikers mogen de Site of welk gedeelte dan ook niet gebruiken met betrekking tot commerciële ondernemingen/projecten/doelen en mogen niet welk uitvoerbare voordeel dan ook geven aan derden tegen ons, behalve dat wat expliciet door ons is goedgekeurd.

Nieuwsbrief inschrijving (ook wel Dagelijkse, Wekelijkse of Maandelijkse Update genoemd)

 1. U kunt inschrijven voor dagelijkse of wekelijkse updates door uw email adres door te geven. Door uw email adres aan te bieden gaat u akkoord om regelmatig nieuwsbrieven via email te ontvangen van gedma.be.
 2. U kunt zich inschrijven voor onze Facebook, Linkedin en Twitter pagina door gebruik te maken van de inschrijf velden in onze website.
 3. U kunt zich uitschrijven van het ontvangen van nieuwsbrieven door te klikken op de “SCHRIJF MIJ UIT” link dat zich in elke email bevindt.
 4. Uw persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u zich registreert als onze gebruiker/bezoeker. Refereer alstublieft naar onze Privacy Beleid voor meer informatie over hoe uw details gecollecteerd en gebruikt worden.

Referral bonus

De hoogte van de vergoeding verschilt per land waar je voor jouw vriend(in) solliciteert. In Marokko is de hoogte 2.000 MAD (ongeveer 180 euro). In Europese landen verdien je tot 200 euro per vriend of vriendin die je refereert. In Turkije geldt er tot slot een bonus van 100 euro, wat voor de plaatselijke lonen een erg gunstig bedrag is. Verder moet je voldoen aan de volgende eisen:

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. Doorverwezen kandidaat spreekt 1 van de volgende talen: Nederlands, Vlaams, Italiaans, Duits, Engels, Spaans, Russisch of Portugees
 2. U krijgt de vergoeding alleen als (1) de kandidaat (die door jou is gerefereerd) door ons geplaatst wordt, (2) de proeftijd heeft afgemaakt (doorgaans is dit gemiddeld 3 tot 4 maanden nadat met het werk is begonnen) en (3) de opdrachtgever de factuur over de verwezen kandidaat heeft uitgekeerd
 3. U stuurt persoonlijk de CV op van uw vriend(in). Sturen zij zelf hun CV op, dan moet de kandidaat bij het eerste moment van aanmelding jouw volledige naam noemen en melden dat hij/zij via jou is binnengekomen. Dit moet al vanaf het eerste contactmoment duidelijk worden gecommuniceerd. Als kandidaat dit niet doet bij het eerste moment van aanmelding, omdat hij/zij dit vergeten is of om welke reden dan ook, dan heb je Geen recht op vergoeding! Het beste is dus altijd om zelf persoonlijk de CV van jouw vriend(in) op te sturen.
 4. Kandidaat moet binnen 1 jaar (365 dagen), vanaf de dag dat u zijn/haar CV naar ons hebt gestuurd, beginnen met fysiek werken bij de werkgever (de proeftijd). Als kandidaat erna begint, dan vervalt alle recht op de referral bonus of enige andere aanspraak of vergoeding.
 5. Kandidaat mag niet al bekend zijn bij ons. Als hij/zij al bekend is bij ons of er al contact met hen is geweest door 1 van onze recruiters, dan geldt de vergoeding Niet.
 6. Dit is geen arbeidsovereenkomst en wij gaan die niet met elkaar aan en de bedoeling is ook geen arbeidsovereenkomst. U bent Niet in dienst van Gedma Consultancy en U doet het refereren niet voor uw beroep. Het is geheel vrijwillig.
 7. Gedma behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten als zij frauderen of anderszins oneerlijk handelen, in welk geval geen aanspraak bestaat op gehele of gedeeltelijke restitutie van eventuele doorverwijzingen van kandidaten.
 8. We behouden het recht om veranderingen te maken zonder kennisingeving aan de vrijwilligers en om welke verandering dan ook te maken aan deze Algemene Voorwaarden als wij dit nodig achten en zullen deze overeenstemmend in de site gedma.be posten. U bent verantwoordelijk voor het in de gaten houden van enige wijzigingen en/of toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden.

Gebruik voor het refereren de knop op de site met de tekst “solliciteer nu”. Zorg dat u uw naam, e-mail en nummer doorgeeft. Vermeld dan in het bericht (onder vermelding van titel “Refereer een vriend”) de gegevens van uw vriend(in) inclusief CV!

Intellectuele eigendomsrechten

We zijn de eigenaar van de licentie en van alle intellectuele eigendomsrechten in onze site en het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Die werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten en wetten hiervan zijn behouden.

U mag één kopie maken en mag een extract downloaden, of welke pagina(’s) dan ook van onze site voor persoonlijke referentie en u mag de aandacht trekken van anderen binnen in uw organisatie naar materiaal gepost op onze site.

U mag op geen enkele manier het papier of digitale kopieën van welk materiaal dan ook dat u uitgeprint of gedownload heeft wijzigen, en u mag geen enkele illustraties, afbeeldingen, foto’s, video of audio opnames of graphic afzonderlijk van de bijhorende tekst(en) gebruiken.

Partnerschap disclaimer

We hebben een relatie met sommige organisaties op onze website, wat betekent dat we een commissie betaald krijgen als u uiteindelijk voor een bepaalde werkgever kiest.

Data bescherming en privacy beleid

We begrijpen het belang om informatie over u dat u ons toevertrouwd confidentieel en veilig te houden (“Consumenten Informatie”). We zijn er trots op om te zeggen dat we NOOIT uw Consumenten Informatie zullen verkopen of verhuren aan derden en dit zal NOOIT veranderen.

Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Team Gedma

email: contact@gedma.be

website: gedma.be